Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi BIMAS ISLAM :

  • Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam
  • Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf
  • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam
  • Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Hak Cipta © 2019-2020 oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo